Dlaczego zindywidualizowane żywienie

Dietetyk Katowice – Mateusz Kućmierczyk

Czy można zaplanować lepszy, zdrowszy i bardziej zindywidualizowany plan dietetyczny? Aktualne normy i zalecenia żywieniowe są uogólnione, a wiele badań mających na celu ustanowienie zaleceń żywieniowych bazuje na badaniach epidemiologicznych, czyli badaniach całych populacji. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze dla poszczególnych osób w oparciu o predyspozycje osobnicze ,stan zdrowia, czy tryb życia może być diametralnie różny. Dlatego przed poddaniem się odpowiedniej diecie i suplementacji mającej wspomóc leczenie należy wykonać odpowiednie badania laboratoryjne, analizę żywieniową (stanu odżywienia)  oraz długi wywiad zdrowotny. W celu lepszej prewencji i skuteczności leczenia chorób przewlekłych warto zdecydować się na zindywidualizowane żywienia.

Na zindywidualizowane żywienie u mnie składają się 2 elementy:

  • Dieta, zwyczaje żywieniowe pacjetna = analiza żywieniowa (stanu odżywienia, poznanie możliwych niedoborów) – czas do 30min.
  • Fenotyp = analiza składu ciała metodą BIA, ustalenie podstawowej przemiany materii, badania laboratoryjne (markety metaboliczne i żywieniowe), analiza zwyczajów i codziennego funkcjonowania pacjenta.

Koncepcja ta jest alternatywą dla badań genetycznych, które przez brak dokładnych informacji o wpływie poszczególnych składników diety na genom człowieka wciąż nie jest i długo nie będzie powszechną metodą diagnozy.

Jaki mamy wybór?

  1. Dieta w oparciu o zasady racjonalnego żywienia tzw. dieta urozmaicona (krótka ścieżka) – koncepcja: wszyscy w danej populacji mają takie same potrzeby żywieniowe, należy stosować wyłącznie szablonową dietę zgodną z piramidą żywienia.
  2. Dieta zindywidualizowana (długa ścieżka) – koncepcja: występują pewne różnice u ludzi min. fenotypu, sugerujące, że nie ma jednej idealnej diety dla wszystkich.

Poradnia Dietetyczna Katowice – Mateusz Kućmierczyk – Zindywidualizowane żywienie i suplementacja Katowice