O mnie

Dietetyk Katowice – Mateusz Kućmierczyk

Dietetyk Katowice

Ukończyłem studia na wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W toku kształcenia uzyskałem tytuł i uprawnienia dietetyka sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod numerem 229390 oraz 322001.

Od 2011 roku moja kariera zawodowa związana jest z dietetyką i szeroko pojętym żywieniem człowieka. Posiadam 7-letnie doświadczenie na różnych stanowiskach specjalistycznych w tym dietetyka w Szpitalu Wielospecjalistycznym, gabinetach dietetycznych oraz wykładowcy Dietetyki w szkole. Obecnie przyjmuje pacjentów w dwóch przychodniach w Katowicach.

Posiadam umiejętności do przekazywania w łatwy do zrozumienia sposób wskazówek żywieniowych. W szczególności nacisk kładę na edukację pacjenta. Nawet najlepiej rozpisana dieta, bez zrozumienia jej funkcjonowania z chwilą jej odstawienia oznaczać będzie powrót do punktu wyjścia i zaprzepaszczenie tygodni pracy. Z tego względu pierwsze wizyty rzadko kończą się przed upływem 1,5 godziny, a przeciętny czas trwania kolejnych wizyt to 30-60min.

Do każdego podchodzę w sposób zindywidualizowany, w myśl „ leczymy człowieka, a nie symptom choroby”. Plany dietetyczne dostosowuje nie tylko do stanu zdrowia, poziomu aktywności fizycznej, czy upodobań pacjenta, ale również do wyników bieżących badań laboratoryjnych.

Poradnia Dietetyczna Katowice – Mateusz Kućmierczyk – Zindywidualizowane żywienie i suplementacja Katowice